You ling

movie

You ling

Director: Fangqian Chen

Year: 1980

Original Title: You ling
Director: Fangqian Chen
Writer: Fangqian Chen , Jinbiao Zhang
Type: movie
Year: 1980
Genres: Drama
Cast: Shaokang Yu , Huifang Shao , Guanqun Hou
Runtimes: 98
Countries: China
Languages: Mandarin
Color Info: Color
Original Air Date: 01 Jan 1980 (China)
Akas: 幽灵 (China, Mandarin title) , Spectre (World-wide, English title)
Production Companies: Xiaoxiang Film Studio