Yom Kippur: Why Does the Chumash Not Mention Teshuvah on Yom Kippur, Just Kapparah?

podcast episode

Yom Kippur: Why Does the Chumash Not Mention Teshuvah on Yom Kippur, Just Kapparah?

Director:

Year: 2021

Season: unknown, Episode: unknown

Episodes: 922

Original Title: Yom Kippur: Why Does the Chumash Not Mention Teshuvah on Yom Kippur, Just Kapparah?
Type: podcast episode
Year: 2021
Original Air Date: 15 Sep 2021
Season: unknown
Episode: unknown
Number of Episodes: 922