When It's April, She... - With Your Musket, Fife, and Drum

episode

When It's April, She... - With Your Musket, Fife, and Drum

Director: Katsushi Sakurabi , Daisuke Tsukushi

Year: 2003

Season: 1, Episode: 8

Episodes: 12

Original Title: When It's April, She... - With Your Musket, Fife, and Drum
Director: Katsushi Sakurabi , Daisuke Tsukushi
Writer: Seishi Minakami , Fumihiko Takayama
Producer: John Sirabella , Yuji Matsukura , Akihiro Kawamura , Yûichi Sekido , Takayuki Matsunaga , Takeshi Oikawa , Kazuya Furuse , Hiroya Nishimura
Type: episode
Year: 2003
Genres: Animation, Action, Sci-Fi
Cast: Miki Inoue , Akeno Watanabe , Mayumi Yoshida , Yoshihisa Kawahara , Chiaki Maeda , Kôichi Kuriyama , Akira Ishida , Akemi Okamura , Akio Suyama , Shôto Kashii , Hideyuki Umezu , Emi Shinohara , Tomoe Hanba , Keiichi Sonobe , Junko Noda , Hiroya Ishimaru , Miwa Matsumoto
Original Air Date: 27 Mar 2003
Production Companies: d-rights
Cinematographer: Yoshio Ôkôchi
Producer: John Sirabella , Yuji Matsukura , Akihiro Kawamura , Yûichi Sekido , Takayuki Matsunaga , Takeshi Oikawa , Kazuya Furuse , Hiroya Nishimura
Composer: Kenji Kawai
Editor: Shigeru Nishiyama
Sound Crew: Masafumi Mima
Visual Effects: Kunihiro Abe
Miscellaneous Crew: Anna Yamamoto , Lucan Duran
Other Companies: Studio Easter , Studio March
Animation Department: Shinya Hasegawa , Hiroyuki Kanbe , Kazunori Iwakura , Masaki Nakaya , Shigeru Kimijima , Yasuhiro Irie , Nobuaki Ishihara , Mizue Ogawa , Ryozo Sugiyama , Kazuhiko Yokota , Takashi Wada , Kôichi Yagami , Kuniaki Masuda , Sanae Nakajima , Kazumi Takaishi , Yuki Nariai , Naomi Kaneko , Yayoi Ogashiwa , Eiko Okazaki , Yumiko Noguchi , Junko Kimura , Maiko Ohuchi , Junko Shiraishi , Inosuke Naitô , Hiroshi Igaki , Hiroki Matsumoto , Yûji Takahashi
Art Department: Shinichiro Kimura , Mayumi Tanahashi , Naomi Kaneko
Season: 1
Episode: 8
Number of Episodes: 12
Episode of: When It's April, She... - With Your Musket, Fife, and Drum