Toraware no kimi ni koishite

episode

Toraware no kimi ni koishite

Director: Kôta Amano

Year: 2021

Season: 1, Episode: 6

Episodes: 10

Original Title: Toraware no kimi ni koishite
Director: Kôta Amano
Writer: Hisako Fujihira , Kôji Tokuo
Producer: Hiroyuki Fukuda , Toshiya Tsubonouchi , Kenji Numata
Type: episode
Year: 2021
Genres: Romance
Cast: Daichi Watanabe , Fuma Kikuchi , Anna Ishii , Kaori Utsumi , Moemi Katayama , Ren Ishikawa , Sawa Nimura , Ike Nwala , Takayuki Hamatsu , Takeshi Masu
Original Air Date: 12 Aug 2021
Cinematographer: Sô Ôuchi
Producer: Hiroyuki Fukuda , Toshiya Tsubonouchi , Kenji Numata
Composer: Scat Gotô
Editor: Mizuki Kitani
Costume Designer: Yukie Obana
Season: 1
Episode: 6
Number of Episodes: 10
Episode of: Toraware no kimi ni koishite