The Vacation is full of Orca

episode

The Vacation is full of Orca

Director: Keiji Namisato , Shigeyasu Yamauchi , Kôzô Morishita

Year: 1983

Season: 1, Episode: 22

Episodes: 45

Original Title: The Vacation is full of Orca
Director: Keiji Namisato , Shigeyasu Yamauchi , Kôzô Morishita
Writer: Saburo Yatsude , Akiyoshi Sakai
Producer: Youichi Kominato , Yasuo Oibe , Koujin Ono
Type: episode
Year: 1983
Genres: Animation, Action, Sci-Fi
Cast: Yûko Takagi , Toshio Furukawa , Hideyuki Hori , Eiji Kanie , Chiyoko Kawashima , Satomi Majima , Yûko Mita , Reizô Nomoto , Masaharu Satô , Hidekatsu Shibata , Kôzô Shioya , Kôji Totani , Noriko Tsukase , Hiromi Tsuru
Original Air Date: 24 Aug 1983
Producer: Youichi Kominato , Yasuo Oibe , Koujin Ono
Production Manager: Tokiji Kaburagi
Art Direction: Kazuo Ebisawa
Composer: Chumei Watanabe
Editor: Osamu Tanaka
Sound Crew: Teiji Kuramoto , Yasuyuki Konno
Music Department: Tamio Shirai
Miscellaneous Crew: Momiji Akino , Kiyoko Ikeda , Masahiro Hosoda
Animation Department: Seol-hyeong Park , Kamio Ohara , Akira Hio , Saburo Hashimoto , Shigenori Kageyama , Katsushi Murakami , Kôichi Ôhata
Art Department: Tadanao Tsuji , Yoshiro Harada
Season: 1
Episode: 22
Number of Episodes: 45
Episode of: The Vacation is full of Orca