The Story of Liubao
movie

The Story of Liubao

Director: Ping Wang

Year: 1957

Plot: About the love of a young commander of the People's Liberation Army and a girl from the village of Liubao, how the landowner wanted to marry her for a Kuomintang man and how the commander saved his beloved from this marriage.
Original Title: Liubao de gu shi
Director: Ping Wang
Writer: Zongjiang Huang , Shiyan Hu
Type: movie
Year: 1957
Genres: Drama
Cast: Youliang Liao , Linge Xu , Tianshen Kang , Zhang Zhang , Kefang Zhang , Donggang Chen , Jun Wan , Qingxiang Song , Lianxiang Wu , Yan Mo , Yuling Tao
Runtimes: 79
Countries: China
Languages: Mandarin
Color Info: Black and White
Sound Mix: Mono
Original Air Date: Dec 1957 (China)
Rating: 5.9
Votes: 17
Year: 1957
Akas: 柳堡的故事 (China, Mandarin title) , The Story of Liubao (World-wide, English title) , The Story of Liubao Village (World-wide, English title) , The Story of Liubao (United States) , The Story of Liubao (United Kingdom)
Production Companies: August 1st Film Studio
Cinematographer: Jinyun Cao
Art Direction: Honglie Kou
Composer: Ruxing Gao
Editor: Sen Yang
Sound Crew: Yan Li
Make Up: Bijun Yan
Assistant Director: Zhaoqi Dong