Tatsumaki otoshi no kiki
episode

Tatsumaki otoshi no kiki

Director: Eiji Okabe , Yoshio Takeuchi

Year: 1971

Season: 1, Episode: 100

Episodes: 104

Original Title: Tatsumaki otoshi no kiki
Director: Eiji Okabe , Yoshio Takeuchi
Writer: Mon Shichijô , Chikako Urano , Satoshi Dezaki
Type: episode
Year: 1971
Genres: Animation, Drama, Sport
Cast: Kurumi Kobato
Original Air Date: 31 Oct 1971
Production Companies: TMS Entertainment
Cinematographer: Tatsumasa Shimizu
Art Direction: Hisao Fukuda
Composer: Takeo Watanabe
Sound Crew: Yôzô Kataoka , Akira Yamazaki
Animation Department: Kôshin Yonegawa , Kôichi Murata , Tomekichi Takeuchi , Eiichi Nakamura , Akinori Shimizu , Osamu Kobayashi , Akira Yamaguchi , Kiyoshi Tsukada , Saburo Hashimoto , Osamu Kobayashi , Takamura Mukuo , Noboru Tatsuike , Kimie Yamana
Camera and Electrical Department: Kinichi Ishikawa
Season: 1
Episode: 100
Number of Episodes: 104
Episode of: Tatsumaki otoshi no kiki