Tarapriya Ki Manzil

episode

Tarapriya Ki Manzil

Director: Pushkar Pandiit

Year: 2023

Season: 1, Episode: 1

Episodes: 61

Original Title: Tarapriya Ki Manzil
Director: Pushkar Pandiit
Type: episode
Year: 2023
Genres: Drama, Family, Romance
Cast: Yash Tonk , Vineet Kumar Chaudhary , Krishna Bharadwaj , Vijay Kalvani , Krutika Desai , Riya Sharma , Ishaan Dhawan
Original Air Date: 27 Feb 2023
Rating: 10.0
Votes: 24
Year: 2023
Cinematographer: Mangesh Mahadik
Miscellaneous Crew: Aseem Kalra
Season: 1
Episode: 1
Number of Episodes: 61
Episode of: Tarapriya Ki Manzil