Sushiya no Ken chan

tv series

Sushiya no Ken chan

Director:

Year: 1971

Seasons: 1

Original Title: Sushiya no Ken chan
Writer: Sekiro Mitsubata , Ryûichi Ohishi , Shigeki Chiba
Type: tv series
Year: 1971
Genres: Comedy
Cast: Koneko Edoya , Tetsuro Tsuno , Mayumi Sakuma , Hisakazu Maruyama , Michiko Nakahata , Nekohachi Edoya IV , Megumi Kitagawa , Haruhisa Shinshi , Tarô Heibon , Toshio Ohshima , Izumi Anma , Shinji Nagata , Ken Miyawaki , Chishû Ryû , Kazuko Yoshiyuki , Taketoshi Naitô , Kentarô Kudô , Teizô Muta , Nobuyuki Ishida
Runtimes: 30
Countries: Japan
Languages: Japanese
Color Info: Color
Aspect Ratio: 1.33 : 1
Sound Mix: Mono
Akas: Sushiya no Ken chan (Japan)
Production Companies: Kokusai Hoei , Tokyo Broadcasting System
Distributors: Tokyo Broadcasting System (TBS)
Other Companies: EMI Music , Teichiku Entertainment
Number of Seasons: 1
Seasons:
Series Years: 1971-1972