Susanô jihen boppatsu Mô hitotsu no bakumatsu!

episode

Susanô jihen boppatsu Mô hitotsu no bakumatsu!

Director:

Year: 2018

Season: 1, Episode: 1

Episodes: 24

Original Title: Susanô jihen boppatsu Mô hitotsu no bakumatsu!
Type: episode
Year: 2018
Genres: Animation, Action
Original Air Date: 05 Oct 2018
Animation Department: Takashi Aoi , Rie Oda , Ayaka Shimoji , Yoshie Kimoto , Xiao Yue Zhu , Kazuhiro Obata , Kaori Fujii , Kouji Okamoto , Mayuko Rokuro , Wakako Shimizu
Season: 1
Episode: 1
Number of Episodes: 24
Episode of: Susanô jihen boppatsu Mô hitotsu no bakumatsu!