Sto ascenseur

movie

Sto ascenseur

Director: Ermina Thomatou

Year: 1998

Original Title: Sto ascenseur
Director: Ermina Thomatou
Writer: Ioannis Thomatos
Producer: Ioannis Thomatos
Type: movie
Year: 1998
Genres: Short
Cast: Evangelia Thomatou , Anastasia Kalatzi , Ioannis Thomatos , Hristos Tasonis
Runtimes: 3
Countries: Greece
Languages: Greek
Color Info: Color
Original Air Date: 1998 (Greece)
Cinematographer: Spyros Savvas
Producer: Ioannis Thomatos
Composer: Quarteto Clarinettes
Editor: Giorgos Hatzikyriakos
Sound Crew: Ermina Thomatou