Stain - IMDb

Stain - IMDb

Director: Davis Chang

Director: Davis Chang
Writer: Davis Chang , Blake Jensen
Producer: Shirley Fan Zhang
Genres: Short, Comedy, Drama
Cast: Justin Stirewalt , Ying Xie , Justin Sun , Shayon Bhattacharya , Setaleki Manu
Countries: United States
Languages: English
Color Info: Color
Aspect Ratio: 16 : 9
Akas: Stain (United States)
Production Companies: Chapman University
Cinematographer: Jessie Wang
Producer: Shirley Fan Zhang
Production Manager: Maggie Mingqi Tao
Art Direction: Yi Yang , Valeria Zuniga
Box Office: $40,000 (estimated)
Editor: Xiyu Fan
Editorial Department: Zhe Song , Xiyu Fan , Haobo Wang
Sound Crew: Xinrui Wang , Shen Fu
Visual Effects: Tian Luan , Zhe Song
Miscellaneous Crew: Blake Jensen
Thanks: Joshua Lennard , Ryan Murtha , Dean Inmon , Andree Lin , Nick Dugan , Zelia Peng , Kai Yen , Tim Durban , Kun-Yu Lai , Po Wei Su , Matt Scott Jones , Jialiman Sun , Yi Zhang , Joe Rosenberg , Shou Lien Chen , Tai Sheng Chang , Yixuan Li , Scott Wang , Chunyan Tang , Zhongchun Zhang , John Badham , Bill Dill , Barbara Doyle , Thomas Ethan Harris , Johnny E. Jensen , Alexandra Rose , Paul Seydor , David S. Ward
Costume Designer: Zhiqiu Jin
Make Up: Star Tsai
Assistant Director: Angel Anqi Gu
Camera and Electrical Department: Kehan Yang , Xuerui Wang , E.C. Timmer , Haobo Wang , Roman J. , Yongnan Zhu , Kristen Gao , Angel Anqi Gu , Anthony Foster , Kiki Wu
Set Decoration: Cindy Di Xin , Eimi Thompson , Zhongyang Lyu , Zhiqiu Jin , Yuan Circle Hong , Caleb Kephart
Production Design: Maxwell Mahan
Script Department: Xiyu Fan
Location Management: Shirley Fan Zhang
Number of Seasons: Maxwell Mahan , Yongnan Zhu
Seasons: Shirley Fan Zhang
Production Status: post production
Production Status Updated: 11 Feb 2022