Soro sabagê

episode

Soro sabagê

Director: Hironori Oikawa

Year: 2022

Season: 2, Episode: 2

Episodes: 32

Original Title: Soro sabagê
Director: Hironori Oikawa
Writer: Hironori Oikawa , Mayumi Asai
Producer: Noboru Morita , Hiromi Murakami , Kiyoshi Nagai
Type: episode
Year: 2022
Genres: Romance
Cast: Noriko Eguchi , Kento Shibuya , Kinako Kobayashi , Kôzô Takeda , Haruka Sasaki , Yumena Yanai , Mone Akitani , Hinami Kobayashi
Original Air Date: 14 Apr 2022
Cinematographer: Hiroyuki Minamitani , Yasuhiro Aoki
Producer: Noboru Morita , Hiromi Murakami , Kiyoshi Nagai
Editor: Takafumi Tsuzuki
Costume Designer: Yuka Terasaki
Season: 2
Episode: 2
Number of Episodes: 32
Episode of: Soro sabagê