Shituren no kakuritsu

episode

Shituren no kakuritsu

Director: Masato Tanno

Year: 2008

Season: 1, Episode: 27

Episodes: 48

Original Title: Shituren no kakuritsu
Director: Masato Tanno
Writer: Shuichi Koyama
Type: episode
Year: 2008
Genres: Action, Drama, Sci-Fi
Original Air Date: 05 Nov 2008
Production Companies: Asatsu-DK , Production I.G.
Visual Effects: Yuichi Yamamoto
Season: 1
Episode: 27
Number of Episodes: 48
Episode of: Shituren no kakuritsu