Shôhi to yûkyô ni yoru gendai sei shônen no hikaku bunrui

episode

Shôhi to yûkyô ni yoru gendai sei shônen no hikaku bunrui

Director: Takenori Mihara , Takashi Ikehata , Bill Timoney

Year: 2004

Season: 1, Episode: 2

Episodes: 27

Original Title: Shôhi to yûkyô ni yoru gendai sei shônen no hikaku bunrui
Director: Takenori Mihara , Takashi Ikehata , Bill Timoney
Writer: Reiko Yoshida , Shimoku Kio , Duane Johnson , Michiko Yokote
Producer: John Sirabella , Atsushi Iwasaki , Atsushi Yamamori , Takaya Ibira , Naoki Sakamoto , Katsumi Yamaguchi , Hiroshi Tsukamoto , Kasuaki Morijiri
Type: episode
Year: 2004
Genres: Animation, Comedy
Cast: Bill Rogers , Kenneth Robert Marlo , Rome Elliot , Michael Perreca , Takanori Ohyama , Mitsuki Saiga , Bill Timoney , Satsuki Yukino , Nobuyuki Hiyama , Tomokazu Seki , Carol Jacobanis , Kenji Nomura , Yûji Ueda
Original Air Date: 17 Oct 2004
Rating: 6.9
Votes: 17
Year: 2004
Production Companies: Genco , Kids Station
Distributors: Media Blasters
Cinematographer: Eiji Tsuchida
Producer: John Sirabella , Atsushi Iwasaki , Atsushi Yamamori , Takaya Ibira , Naoki Sakamoto , Katsumi Yamaguchi , Hiroshi Tsukamoto , Kasuaki Morijiri
Art Direction: Shin Okui
Composer: Masa Takumi
Editor: Jun Taguma
Sound Crew: Jin Akitagawa
Miscellaneous Crew: Anna Yamamoto
Other Companies: White Map
Animation Department: Hirotaka Kinoshita , Akatsuki Koshiishi
Art Department: Kayoko Nishi , Kazuhiro Furuhashi
Season: 1
Episode: 2
Number of Episodes: 27
Episode of: Shôhi to yûkyô ni yoru gendai sei shônen no hikaku bunrui