Section 3

episode

Section 3

Director: Her-Long Lin

Year: 2007

Season: 1, Episode: 3

Episodes: 16

Original Title: Section 3
Director: Her-Long Lin
Writer: Pi-Feng Yang , Jie An , Yu-Fang Wen
Producer: Jing Huang , Angie Chai
Type: episode
Year: 2007
Genres: Romance
Cast: Li-Wei Chang , Barbie Hsu , Alien Huang , Hsuan Che , Chia-hsin Lu , Harlem Yu , Chao Jiang , Ming Fan , Jian Xiao , Ruijia Zhang , Show Lo , Sheng Li , Zhi-Kai Chen , Ah-Pao , Wana , Fang Fang , Yen-Ru Chen
Original Air Date: 21 Jan 2007
Producer: Jing Huang , Angie Chai
Thanks: Giddens Ko , Mag Hsu , Hui-Hsin Lu , Du Zheng Zhe
Season: 1
Episode: 3
Number of Episodes: 16
Episode of: Section 3