Sayonara

episode

Sayonara

Director: Masayuki Suzuki , Shôsuke Murakami

Year: 2001

Season: 1, Episode: 9

Episodes: 11

Original Title: Sayonara
Director: Masayuki Suzuki , Shôsuke Murakami
Writer: Atsuko Hashibe , Miho Nakazono
Producer: Tadashi Makino , Yûji Iwata
Type: episode
Year: 2001
Genres: Drama
Cast: Kyoko Hasegawa , Kiichiro Kawauchi , Keiko Haruno , Kensaku Kishida , Norika Fujiwara , Tsuyoshi Kusanagi , Hiroko Anzai , Mikihisa Azuma , Arata Furuta , Toshio Kakei , Masanobu Katsumura , Leo Morimoto , Keiko Toda , Takashi Ukaji
Runtimes: 46
Original Air Date: 06 Dec 2001
Production Companies: Fuji Television Network
Distributors: Fuji Television Network
Cinematographer: Kiichi Ito
Producer: Tadashi Makino , Yûji Iwata
Composer: Takayuki Hattori
Make Up: Sôichi Umezawa
Season: 1
Episode: 9
Number of Episodes: 11
Episode of: Sayonara