Sanba! Babanba! Koi shite mîna!/Nekketsu!? Nanjaku!? Ami no sensei

episode

Sanba! Babanba! Koi shite mîna!/Nekketsu!? Nanjaku!? Ami no sensei

Director: Atsushi Yano , Mitsutaka Noshitani

Year: 2007

Season: 1, Episode: 18

Episodes: 51

Original Title: Sanba! Babanba! Koi shite mîna!/Nekketsu!? Nanjaku!? Ami no sensei
Director: Atsushi Yano , Mitsutaka Noshitani
Writer: Hiroyuki Onoda , Osamu Nakamura
Producer: Shinsaku Hatta , Tadahito Matsumoto , Naoki Nakamura , Masahiro Koyama , Sadao Asaga , Akiko Odawara , Masao Koromegawa , Katsutoshi Kitagawa , Yasuharu Hara
Type: episode
Year: 2007
Genres: Animation
Cast: Miyako Ito
Original Air Date: 10 Feb 2007
Cinematographer: Toshihiro Kawada
Producer: Shinsaku Hatta , Tadahito Matsumoto , Naoki Nakamura , Masahiro Koyama , Sadao Asaga , Akiko Odawara , Masao Koromegawa , Katsutoshi Kitagawa , Yasuharu Hara
Art Direction: Maki Morio
Composer: Kôichirô Kameyama
Editor: Yayoi Ôtake
Editorial Department: Yoshiki Ushiroda , Hisako Torizuka , Megumi Satô
Sound Crew: Nakano Tooru , Akiko Fujita , Michiyoshi Minamisawa , Chiaki Satô , Tetsuya Mugishima , Tomonari Tokuhisa , Jun'ichi Sasaki
Music Department: Hitoshi Yagi
Miscellaneous Crew: Ritsuko Gibo
Animation Department: Yukari Kobayashi , Toshihiko Masuda
Art Department: Seiji Okuda , Junko Itô , Yumi Matsumiya
Special Effects: Akira Yamanaka , Takehiko Endô
Season: 1
Episode: 18
Number of Episodes: 51
Episode of: Sanba! Babanba! Koi shite mîna!/Nekketsu!? Nanjaku!? Ami no sensei