Saigo no kubinagaryú

episode

Saigo no kubinagaryú

Director: Kazuya Nomura , Kazuya Takahashi , Masaru Yasukawa , Mitsuo Iso

Year: 2007

Season: 1, Episode: 13

Episodes: 26

Plot: The protagonists agree to aid Denpa in relocating a docile plesiosaur-type illegal, which he had previously been raising in an obsolete space now scheduled for reconstruction. The lonesome illegal, driven to find more of its kind, follows the children in a hazardous journey through the city.—Strazdas
Original Title: Saigo no kubinagaryú
Director: Kazuya Nomura , Kazuya Takahashi , Masaru Yasukawa , Mitsuo Iso
Writer: Tiffany Grant , Toshiki Inoue , Mitsuo Iso
Producer: Sanae Mitsugi , Satoshi Yoshimoto , Hisanori Kunisaki , Masakazu Shioura , Hisako Matsumoto , Tomohiko Iwase , Hiroyuki Shimizu , Keiji Hamada , Kengo Makida , Mikako Ochiai , Shigeru Watanabe , Masao Maruyama
Type: episode
Year: 2007
Genres: Animation, Adventure, Comedy, Drama, Mystery, Sci-Fi
Cast: Shannon Emerick , Tiffany Terrell , Brittney Karbowski , Luci Christian , Hilary Haag
Runtimes: 25
Countries: Japan
Languages: Japanese
Color Info: Color
Original Air Date: 04 Aug 2007
Rating: 8.1
Votes: 18
Year: 2007
Akas: Saigo no kubinagaryú (Japan)
Production Companies: Bandai Visual Company , Tokuma Shoten
Cinematographer: Naoyuki Ôba
Producer: Sanae Mitsugi , Satoshi Yoshimoto , Hisanori Kunisaki , Masakazu Shioura , Hisako Matsumoto , Tomohiko Iwase , Hiroyuki Shimizu , Keiji Hamada , Kengo Makida , Mikako Ochiai , Shigeru Watanabe , Masao Maruyama
Art Direction: Hiroshi Gôroku
Certificates: United States:TV-14 , United States:TV-Y7::(Netflix)
Composer: Tsuneyoshi Saitô
Editor: Gô Sadamatsu
Sound Crew: Keiichi Momose , Hidekuni Sato , Hisao Takano , Matt Greenfield
Visual Effects: Daisuke Kusaka , Yukiya Imamura
Animation Department: Kumiko Kawana , Kazutaka Ozaki , Ayako Hata , Hiroshi Gôroku , Kaichi Honma , Takeo Shuto , Kazuya Nomura , Kiyotaka Oshiyama , Kiyoshi Tateishi , Yasuo Muroi , Daiki Hayashi , Takashi Mukôda , Akira Honma , Yoshimi Itazu , Takeshi Honda , Toshiyuki Inoue , Masahiko Kubo
Art Department: Kazuya Murata , Terumi Nakauchi , Tadashi Hiramatsu , Mitsuo Iso
Season: 1
Episode: 13
Number of Episodes: 26
Episode of: Saigo no kubinagaryú