Sôsa yori kikenna kyanpu!? Abunai guranpingu!

episode

Sôsa yori kikenna kyanpu!? Abunai guranpingu!

Director: Mitsunori Yokobori

Year: 2020

Season: 1, Episode: 3

Episodes: 8

Original Title: Sôsa yori kikenna kyanpu!? Abunai guranpingu!
Director: Mitsunori Yokobori
Writer: Kanako Ishigami
Producer: Hiroo Maruyama , Yuna Kamiura
Type: episode
Year: 2020
Genres: Comedy, Crime, Drama
Cast: Tasuku Nagaoka , Hajime Inoue , Tomokazu Koshimura , Tarô Ohmiya , Ayaka Miyoshi , Masato Yano , Nobuyuki Suzuki , Hiroki Ino , Hayato Sano , Haruka Uchimura
Original Air Date: 01 Oct 2020
Cinematographer: Jûdai Katô
Producer: Hiroo Maruyama , Yuna Kamiura
Editor: Takashi Usukine
Costume Designer: Kumi Moriyama
Season: 1
Episode: 3
Number of Episodes: 8
Episode of: Sôsa yori kikenna kyanpu!? Abunai guranpingu!