Run Pegasus

episode

Run Pegasus

Director:

Year: 1983

Season: 1, Episode: 149

Episodes: 526

Original Title: Run Pegasus
Writer: Fujio F. Fujiko
Type: episode
Year: 1983
Genres: Animation, Action, Adventure, Comedy, Family, Fantasy, Sci-Fi
Cast: Masako Miura , Katsue Miwa , Eiko Masuyama , Shigeru Chiba , Kaneta Kimotsuki , Yukiko Nashiwa , Kiyonobu Suzuki , Hiroshi Ôtake
Original Air Date: 23 Sep 1983
Production Companies: Shin Ei Animation
Certificates: United States:TV-Y7
Composer: Akihiko Takashima
Season: 1
Episode: 149
Number of Episodes: 526
Episode of: Run Pegasus