Rindô

episode

Rindô

Director: Yonehiko Watanabe

Year: 1969

Season: 1, Episode: 19

Episodes: 26

Original Title: Rindô
Director: Yonehiko Watanabe
Writer: Junji Tashiro , Sampei Shirato
Producer: Toshio Kobayashi
Type: episode
Year: 1969
Genres: Animation, Action, Adventure, History
Original Air Date: 10 Aug 1969
Rating: 5.0
Votes: 7
Year: 1969
Producer: Toshio Kobayashi
Art Direction: Tatsuo Ono
Composer: Takeshi Ôkura , Ryôichi Mizutani
Sound Crew: Yôzô Kataoka , Hidetoshi Kuribayashi , Keisuke Chikamori
Miscellaneous Crew: Yoshihiro Ôba
Animation Department: Tsuneo Komuro , Hideshige Tsukikawa , Kiyoaki Tsubaki , Toshihiro Ôkuma , Tadashi Maeda , Yutaka Yoshimura , Kenji Oda , Takashi Ozaki , Kazuko Nakasuji , Kiyoko Fujikawa , Masuko Irie , Jun'ichi Seki
Art Department: Tatsuo Ono , Sampei Shirato , Jun'ichi Seki
Camera and Electrical Department: Teruji Takahashi , Takafumi Arai
Season: 1
Episode: 19
Number of Episodes: 26
Episode of: Rindô