Rainbow Hero Julius

episode

Rainbow Hero Julius

Director: Kazumi Fukushima , Nobutaka Nishizawa

Year: 1978

Season: 1, Episode: 26

Episodes: 31

Original Title: Rainbow Hero Julius
Director: Kazumi Fukushima , Nobutaka Nishizawa
Writer: Keisuke Fujikawa
Producer: Kenji Yokoyama
Type: episode
Year: 1978
Genres: Animation
Cast: Keiko Han , Hiroya Ishimaru , Yûji Mitsuya , Yû Mizushima , Ichirô Nagai , Isamu Tanonaka , Noriko Tsukase , Chikao Ôtsuka
Original Air Date: 22 Jan 1978
Cinematographer: Hisao Shirai
Producer: Kenji Yokoyama
Production Manager: Masahisa Saeki
Art Direction: Hidenobu Hata
Composer: Akihiro Komori
Editor: Yasuhiro Yoshikawa
Sound Crew: Yasufumi Yoda , Nobuteru Ikegami , Kenji Ninomiya
Music Department: Shigeru Miyashita
Miscellaneous Crew: Kiyoko Ikeda
Animation Department: Tadanao Tsuji , Masashi Kubota , Kazuo Komatsubara
Season: 1
Episode: 26
Number of Episodes: 31
Episode of: Rainbow Hero Julius