Ozhivshiy portret

episode

Ozhivshiy portret

Director: Oleg Sheremet-Doska , Natalya Mikryukova

Year: 2013

Season: 1, Episode: 32

Episodes: 129

Original Title: Ozhivshiy portret
Director: Oleg Sheremet-Doska , Natalya Mikryukova
Writer: Tatyana Gluschenko , Yuri Burnosov , Anna Kastalskaya
Type: episode
Year: 2013
Genres: Crime, Mystery
Cast: Nodar Dzhanelidze , Katrin Assi , Mayya Voznesenskaya , Matvey Matveev , Kirill Kozakov
Original Air Date: 2013
Distributors: TV3
Cinematographer: Maksim Fyodorov
Composer: Igor Babaev
Editor: Aleksandr Daniltsev
Season: 1
Episode: 32
Number of Episodes: 129
Episode of: Ozhivshiy portret