Oretachi bunkakei puroresu DDT

movie

Oretachi bunkakei puroresu DDT

Director: Tetsuaki Matsue

Year: 2016

Original Title: Oretachi bunkakei puroresu DDT
Director: Tetsuaki Matsue
Type: movie
Year: 2016
Genres: Documentary
Cast: Hiroshi Tanahashi , Yumehito Imanari , Atsushi Kudo , Gota Ihashi , Ken Ohka , Sanshirô Takagi , Dino Danshoku , Muscle Sakai , Harashima , Yôhei Komatsu , Amon Tsurumi
Countries: Japan
Languages: Japanese
Color Info: Color
Original Air Date: 26 Nov 2016 (Japan)
Akas: Oretachi bunkakei puroresu DDT (Japan)
Distributors: Live Viewing
Composer: Jim O'Rourke