Nikume, hareruya!

movie

Nikume, hareruya!

Director: Yoshiyuki Itakura

Year: 2010

Original Title: Nikume, hareruya!
Director: Yoshiyuki Itakura
Writer: Yoshiyuki Itakura
Producer: Masayoshi Jônai , Setsuko Shiokawa , Takanori Masui , Ayako Kuzuhara , Hidetaka Oku
Type: movie
Year: 2010
Genres: Drama
Cast: Nanami Fujimoto , Daisuke Watanabe , Jun Usaka , Miki Hiramatsu , Ayami Chô , Mary Dekaruko , Moeko Ezawa , Hitoshi Nishimura
Runtimes: 76
Countries: Japan
Languages: Japanese
Color Info: Color
Akas: Nikume, hareruya! (Japan)
Production Companies: CO2 , Shikou no Rappasya
Distributors: Kapricorn Film
Cinematographer: Fûta Takagi
Producer: Masayoshi Jônai , Setsuko Shiokawa , Takanori Masui , Ayako Kuzuhara , Hidetaka Oku
Art Direction: Yoshiyuki Uchibori
Composer: Takanori Masui
Editor: Yoshiyuki Itakura
Sound Crew: Izumi Matsuno
Visual Effects: Shôichi Matsuura
Other Companies: Kobe Film Office
Make Up: Yayoi Kubota
Camera and Electrical Department: Yoshiyuki Uchibori , Fûta Takagi