Niji ni kie ta basuta

episode

Niji ni kie ta basuta

Director: Seiji Okuda

Year: 1983

Season: 1, Episode: 8

Episodes: 26

Original Title: Niji ni kie ta basuta
Director: Seiji Okuda
Producer: Seiichi Nishino
Type: episode
Year: 1983
Genres: Animation, Action, Sci-Fi
Cast: Runa Akiyama , Hideki Fukushi , Mikako Ôhara , Chiaki Tachikawa , Yoshikazu Hirano , Ken'yû Horiuchi , Kazuhiko Inoue , Masako Miura , Sanae Miyuki , Hirotaka Suzuoki , Kazuya Tatekabe , Naoki Tatsuta , Toshiya Ueda
Runtimes: 24
Countries: Japan
Languages: Japanese
Color Info: Color
Original Air Date: 24 Aug 1983
Akas: Niji ni kie ta basuta (Japan)
Production Companies: Dynamic Planning , TV Tokyo
Producer: Seiichi Nishino
Art Direction: Morishige Suzuki
Composer: Tatsumi Yano
Animation Department: Yûki Kinoshita , Gen Fukuda , Kiyomu Fukuda
Art Department: Kazuya Miyazaki
Season: 1
Episode: 8
Number of Episodes: 26
Episode of: Niji ni kie ta basuta