Moonlight and Cherry Blossoms
episode

Moonlight and Cherry Blossoms

Director: Hiroaki Gôda

Year: 1993

Season: 1, Episode: 1

Episodes: 5

Plot: Keiichi accidentally dials the wrong phone number and instead of getting take-out he gets a girl named Belldandy.
Original Title: Moonlight and Cherry Blossoms
Director: Hiroaki Gôda
Writer: Kôsuke Fujishima , Naoko Hasegawa
Producer: Masanori Tazawa , Robert J. Woodhead , Shin Kurokawa , Takao Asaga , Hiroshi Iwakawa , Tôru Miura , Teruo Miyahara , Yoshimasa Mizuo , Masao Mochizuki , Masaaki Sekine , Hiroo Takimoto
Type: episode
Year: 1993
Genres: Animation, Comedy, Drama, Fantasy, Romance
Cast: Yumi Tôma , Aya Hisakawa , Yuriko Fuchizaki , Kiyoyuki Yanada , Issei Futamata , Juliet Cesario , Kikuko Inoue , Masami Kikuchi , Scott Simpson
Runtimes: 29
Countries: Japan
Languages: Japanese
Color Info: Color
Original Air Date: 21 Feb 1993
Rating: 6.6
Votes: 7
Year: 1993
Akas: Moonlight and Cherry Blossoms (Japan)
Production Companies: Kôdansha
Cinematographer: Kazuhiro Konishi
Producer: Masanori Tazawa , Robert J. Woodhead , Shin Kurokawa , Takao Asaga , Hiroshi Iwakawa , Tôru Miura , Teruo Miyahara , Yoshimasa Mizuo , Masao Mochizuki , Masaaki Sekine , Hiroo Takimoto
Art Direction: Hiroshi Katô
Composer: Takeshi Yasuda
Editor: Toshio Henmi , Shigeyuki Yamamori
Sound Crew: Tôru Nakano , Chiaki Yamada , Jun'ichi Sasaki
Music Department: Takeshi Yasuda , Masato Suga , Aya Hisakawa , Kikuko Inoue , Yumi Tôma , Tomoaki Yamada
Miscellaneous Crew: Scott Houle , Kôsuke Fujishima , Teruo Miyahara , Masaaki Sekine , Masatoshi Tazawa
Animation Department: Yûichi Tanaka , Toshimitsu Kobayashi , Eiji Suganuma , Haruo Ogawara , Tadashi Abiru , Eisaku Inoue , Kôichi Ishihara , Hirofumi Suzuki , Tokuyuki Matsutake , Seiji Handa , Atsushi Aono , Hiroaki Gôda , Takeshi Honda , Keiichi Ishikura , Nobuyuki Kitajima , Hidenori Matsubara , Masanori Nishii , Hiroshi Ogawa , Nobutoshi Ogura , Shiho Takeuchi , Yoshimitsu Ôhashi
Art Department: Hideo Kamiya , Hiroaki Gôda
Production Design: Hiroshi Katô , Atsushi Takeuchi
Season: 1
Episode: 1
Number of Episodes: 5
Episode of: Moonlight and Cherry Blossoms