Momoneko-sama no yûutsu, na no de/Shitsuren kamera, na no de
episode

Momoneko-sama no yûutsu, na no de/Shitsuren kamera, na no de

Director: Fumitoshi Oizaki , Jun'ichi Satô

Year: 2011

Season: 1, Episode: 9

Episodes: 13

Original Title: Momoneko-sama no yûutsu, na no de/Shitsuren kamera, na no de
Director: Fumitoshi Oizaki , Jun'ichi Satô
Writer: Reiko Yoshida , Jun'ichi Satô
Producer: Tetsuya Tsuchihashi , Asuka Yamazaki , Masao Itô , Shigehiro Kurita , Kentarô Kai , Kôta Kuroda , Hidemasa Tasaka , Masako Yoshikawa , Mamoru Minagawa , Takehiko Shimojima , Akira Yamaguchi , Muneharu Yamaura , Kôji Sone , Shirô Sasaki
Type: episode
Year: 2011
Genres: Animation, Comedy, Drama
Original Air Date: 28 Nov 2011
Production Companies: Biglobe , McRay , Shochiku
Cinematographer: Naoyuki Wada
Producer: Tetsuya Tsuchihashi , Asuka Yamazaki , Masao Itô , Shigehiro Kurita , Kentarô Kai , Kôta Kuroda , Hidemasa Tasaka , Masako Yoshikawa , Mamoru Minagawa , Takehiko Shimojima , Akira Yamaguchi , Muneharu Yamaura , Kôji Sone , Shirô Sasaki
Art Direction: Ken'ichi Tajiri
Composer: Nobuyuki Nakajima
Editor: Shigeru Nishiyama
Music Department: Masao Fukuda
Animation Department: Fumitoshi Oizaki , Hajime Watanabe , Haruko Iizuka , Hide Shibuya , Pei Qi Peng
Assistant Director: Takahiro Natori
Art Department: Fumitoshi Oizaki , Yoshimi Kawakami
Season: 1
Episode: 9
Number of Episodes: 13
Episode of: Momoneko-sama no yûutsu, na no de/Shitsuren kamera, na no de