Michite kurushio

movie

Michite kurushio

Director: Shigeo Tanaka

Year: 1956

Original Title: Michite kurushio
Director: Shigeo Tanaka
Writer: Yasushi Inoue , Gorô Tanada
Producer: Noboru Nezu
Type: movie
Year: 1956
Cast: Reiko Miyagawa , Chieko Inoue , Shûsuke Sone , Fumiko Sayama , Michiko Tsuru , Keiko Fukami , Yukiko Sono , Sô Yamamura , Hizuru Takachiho , Kôji Nanbara , Susumu Namishima , Shin Tonomura , Takashi Kanda , Ushio Akashi , Bokuzen Hidari
Runtimes: 98
Countries: Japan
Languages: Japanese
Color Info: Black and White
Original Air Date: 05 Jul 1956 (Japan)
Akas: 満ちて来る潮 (Japan, Japanese title) , Ebbing Tide (World-wide, English title)
Production Companies: Toei Tokyo
Distributors: Toei Company
Cinematographer: Shôei Nishikawa
Producer: Noboru Nezu
Art Direction: Tatsu Tanabe
Composer: Yôji Koseki
Editor: Yoshiki Nagasawa
Camera and Electrical Department: Makio Tanaka