Malchishnik

episode

Malchishnik

Director: Zhanna Kadnikova

Year: 2010

Season: 1, Episode: 12

Episodes: 291

Original Title: Malchishnik
Director: Zhanna Kadnikova
Writer: Anton Zaytsev
Producer: Aleksandr Dulerayn , Aleksey Ageyev , Natalya Kochetova , Dmitri Kondratyuk , Evgeniy Nikishov , Artyom Loginov , Stanislav Tlyashev , Anton Shchukin , Anton Zaytsev , Olga Kurenkova , Dmitriy Pachuliya , Kseniya Savchenko , Aleksey Khrenov , Elena Pechishcheva , Darya Volchanskaya , Vladimir Morozov , Aleksandr Sineguzov
Type: episode
Year: 2010
Genres: Comedy
Cast: Nikolay Naumov , Mariya Shekunova , Vladimir Selivanov , Aleksey Bazanov , Stanislav Tlyashev , Valentina Mazunina , Marina Fedunkiv , Igor Oznobikhin , Zoya Berber , Anton Bogdanov , Dmitriy Zhuravlyov
Original Air Date: 25 Nov 2010
Rating: 6.8
Votes: 6
Year: 2010
Production Companies: Good Story Media
Distributors: TNT
Producer: Aleksandr Dulerayn , Aleksey Ageyev , Natalya Kochetova , Dmitri Kondratyuk , Evgeniy Nikishov , Artyom Loginov , Stanislav Tlyashev , Anton Shchukin , Anton Zaytsev , Olga Kurenkova , Dmitriy Pachuliya , Kseniya Savchenko , Aleksey Khrenov , Elena Pechishcheva , Darya Volchanskaya , Vladimir Morozov , Aleksandr Sineguzov
Production Manager: Dmitriy Pachuliya
Composer: Dmitriy Lanskoy
Editor: Aleks Verholak
Editorial Department: Aleks Verholak
Music Department: Dmitriy Lanskoy
Season: 1
Episode: 12
Number of Episodes: 291
Episode of: Malchishnik