Lover

movie

Lover

Director: Kazui Nihonmatsu

Year: 1964

Original Title: Lover
Director: Kazui Nihonmatsu
Writer: Kazui Nihonmatsu
Producer: Shinji Fujiwara , Kiyoshi Shimazu
Type: movie
Year: 1964
Genres: Romance
Cast: Yukie Yamamoto , Emiko Kure , Daisuke Nakako , Hideaki Nagai , Toshiro Yagi , Tsuneko Sasaki , Etsuko Miyama , Nobutsura Yamamoto , Michiko Araki , Chieko Baishô , Jun Hamamura , Takanobu Hozumi , Kôji Nakada , Chieko Naniwa , Eiji Okada , Sadako Sawamura , Muga Takewaki , Jun Tatara , Misako Tominaga , Teruo Yoshida , Mari Yoshimura , Kimiyo Ôtsuka
Countries: Japan
Languages: Japanese
Color Info: Color
Original Air Date: 01 Nov 1964 (Japan)
Akas: Lover (Japan)
Production Companies: Shochiku
Distributors: Shochiku
Cinematographer: Yûichi Kuramochi
Producer: Shinji Fujiwara , Kiyoshi Shimazu
Art Direction: Kôji Uno
Composer: Taku Izumi
Editor: Seiichi Kitami
Sound Crew: Tokio Hiramatsu
Camera and Electrical Department: Tetsuo Kubo , Yoshifumi Aoki