Lovely gypsy
episode

Lovely gypsy

Director: Anario Mamedov

Year: 2021

Season: 1, Episode: 6

Episodes: 20

Plot: A feast in the manor of a rich landowner Filimonov unexpectedly turns into a tragedy. During the fireworks a Gypsy Nadezhda is shot dead. The owner asks Anna to stay there to solve the crime. Stolman finds out that Anna is staying there in the company of Klyuev.
Original Title: Lovely gypsy
Director: Anario Mamedov
Writer: Aleksey Kolmogorov , Anna Rulevskaya , Ekaterina Pachikova
Producer: Vladyslav Riashyn , Pavel Babin , Aleksandr Gusev , Nikita Shumakov , Anna Pavlovskaya , Vitaliy Bordachev
Type: episode
Year: 2021
Genres: Crime, Mystery
Cast: Evgeniy Buldakov , Dmitriy Frid , Maksim Radugin , Andrey Ryklin , Mariya Klimova , Yuliya Takshina , Boris Khvoshnyanskiy , Andrey Subbotin , Valeria Christiansen , Aleksandra Nikiforova , Sergey Druzyak , Mikaella Del , Alexandr Folomkin , Egor Leontev , Daria Parmenenkova , Anfisa Lomakina , Ali Emirbekov , Zhan Solomodenko , Petr Yanyshev , Rozaliya Danchenko , Sabrina Danchenko , Irina Sidorova , Andrey Lukyanov , Nikolai Denisov , Yuriy Vnukov , Vyacheslav Nevinnyy
Original Air Date: 24 Mar 2021
Rating: 9.7
Votes: 12
Year: 2021
Production Companies: Star Media , Boomerang Film Company
Cinematographer: Aleksandr Aleshnikov
Producer: Vladyslav Riashyn , Pavel Babin , Aleksandr Gusev , Nikita Shumakov , Anna Pavlovskaya , Vitaliy Bordachev
Composer: Anton Silaev
Season: 1
Episode: 6
Number of Episodes: 20
Episode of: Lovely gypsy