Liang Shan Po and Chu Ying Tai
movie

Liang Shan Po and Chu Ying Tai

Director: Chun Yen

Year: 1964

Original Title: Liang Shan Bo yu Zhu Ying Tai
Director: Chun Yen
Writer: Yu-Hsin Chen
Type: movie
Year: 1964
Genres: Drama
Cast: Enjia Liu , Yueh-Chuan Tung , Yu-Hsin Chen , Xiaonong Ma , Zhihua Shen , Yang Hung , Yan-Sheng Mei , Ming Yu , Li Hua Li , Kelly Lai Chen , Lydia Shum , Ching Tien , Lai Wang , Chia-Hsiang Wu , Chun Yen
Countries: Hong Kong
Languages: Mandarin
Color Info: Color
Sound Mix: Mono
Original Air Date: 24 Dec 1964 (Hong Kong)
Akas: The Romance of Liang Shanbo and Zhu Yingtai (Hong Kong, English title) , Liang Shan Po and Chu Ying Tai (Hong Kong, English title) , Liang Shan Po and Chu Ying Tai (World-wide, English title) , Liang Shan Po and Chu Ying Tai (United States) , Liang Shan Po and Chu Ying Tai (United Kingdom)
Production Companies: Cathay Motion Picture Co.
Distributors: Motion Picture & General Investment
Cinematographer: Chen Tung
Art Direction: Hao Shen
Music Department: Ping Tsui
Art Department: Hao Shen