Kyubi no kitsune to Tobimaru
movie

Kyubi no kitsune to Tobimaru

Director: Shinichi Yagi

Year: 1968

Original Title: Kyubi no kitsune to Tobimaru
Director: Shinichi Yagi
Writer: Yasuzô Masumura , Kidou Okamoto , Hideo Suzuki , Michio Yoshioka
Producer: Gentaro Nakajima , Takashi Senda
Type: movie
Year: 1968
Genres: Animation
Cast: Kunio Ôtsuka , Masahiko Naruse , Bin Moritsuka , Yoshihiro Nakadai , Takane Niwa , Tetsuo Mizoi , Tadaomi Ozawa , Akio Uchiyama , Mitsuo Yatomi , Emiko Azuma , Mamoru Hirata , Kôji Nakata
Runtimes: 81
Countries: Japan
Languages: Japanese
Color Info: Color::(Fujicolor)
Aspect Ratio: 2.35 : 1
Sound Mix: Mono
Original Air Date: 19 Oct 1968 (Japan)
Rating: 6.0
Votes: 20
Year: 1968
Akas: 九尾の狐と飛丸 (Japan, Japanese title) , The Fox with Nine Tails (United States) , Tobimaro e la volpe dalle nove code (Italy)
Production Companies: Nihon Dôga Eigasha
Distributors: Daiei International Films , Daiei Studios
Cinematographer: Masayoshi Kishimoto
Producer: Gentaro Nakajima , Takashi Senda
Art Direction: Isamu Kageyama
Composer: Sei Ikeno
Animation Department: Taku Sugiyama