Kyôfu no satsujin gasu - Ajandâ jiin

episode

Kyôfu no satsujin gasu - Ajandâ jiin

Director: Takao Yotsuji , Hiroshi Iwata

Year: 1980

Season: 1, Episode: 28

Episodes: 34

Original Title: Kyôfu no satsujin gasu - Ajandâ jiin
Director: Takao Yotsuji , Hiroshi Iwata
Writer: Yasuo Takahashi , Sukehiro Tomita
Producer: Tadashi Matsushima , Noboru Adachi , Hiroshi Ishikawa
Type: episode
Year: 1980
Genres: Animation, Action, Adventure, Mystery, Sci-Fi
Cast: Masashi Hirose , Kiyoshi Kobayashi , Kiyoshi Komiyama , Yûji Mitsuya , Yû Mizushima , Akio Nojima , Keiko Yokozawa
Countries: Japan
Languages: Japanese
Color Info: Color
Original Air Date: 15 Feb 1980
Akas: Kyôfu no satsujin gasu - Ajandâ jiin (Japan)
Producer: Tadashi Matsushima , Noboru Adachi , Hiroshi Ishikawa
Composer: Goro Awaji
Editor: Kazuo Inoue
Sound Crew: Kunio Hyûga , Akihiko Matsuda , Noriyoshi Matsûra
Miscellaneous Crew: Satoshi Namiki , Seiichi Tomita
Animation Department: Eiji Suzuki , Mitsuru Suzuki , Mikie Maeda
Art Department: Noboru Higa
Special Effects: Kô Yamamoto
Season: 1
Episode: 28
Number of Episodes: 34
Episode of: Kyôfu no satsujin gasu - Ajandâ jiin