Kuronoa hîrôzu: Densetsu no sutâ medaru

video game

Kuronoa hîrôzu: Densetsu no sutâ medaru

Director:

Year: 2002

Original Title: Kuronoa hîrôzu: Densetsu no sutâ medaru
Type: video game
Year: 2002
Cast:
Countries: Japan
Languages: Japanese
Color Info: Color
Original Air Date: 13 Dec 2002 (Japan)
Akas: Kuronoa hîrôzu: Densetsu no sutâ medaru (Japan)
Production Companies: Klonoa Works , Namco
Distributors: Namco
Miscellaneous Crew: Shinichi Tsuruya , Aiko Shimosako , Masahito Kikuta , Tomoki Matsumoto , Ryou Sakamoto , Noriko Kobayashi , Reiko Yokota , Yoshio Suzuki , Hiroyuki Kinjou , Daisuke Kurihara
Thanks: Naoto Kumagai , Natsuki Isaki , Tomohiro Choji , Kaori Shinozaki , Minoru Sashida , Yoshinori Sato , Ko Akimoto , Mika Satou , Ken Takeda , Kazuhito Udetsu , Norihiro Kubota , Taku Tsuge , Kazuhisa Akakura , Jun Imamiya , Yuji Tsuyuki , Kuninori Oonishi , Kanji Nakane , Shigeru Yokoyama , Yukio Yokoo , Hiroshi Watanabe , Yuuta Fujishige , Takashi Nakamura , Katsuo Nakamura , Hiroshi Ookubo , Morikazu Okazaki