Kin'yû no kokusaika

episode

Kin'yû no kokusaika

Director: Michio Suzuki , Akiko Saitô , Takenori Kawada

Year: 1987

Season: 1, Episode: 3

Episodes: 25

Original Title: Kin'yû no kokusaika
Director: Michio Suzuki , Akiko Saitô , Takenori Kawada
Writer: Takashi Yamada , Shotaro Ishinomori
Producer: Takashi Hisaoka , Tsuneomi Nakamura , Seiichi Nishino
Type: episode
Year: 1987
Genres: Animation, Drama
Cast:
Runtimes: 25
Original Air Date: 27 Oct 1987
Producer: Takashi Hisaoka , Tsuneomi Nakamura , Seiichi Nishino
Production Manager: Minoru Hasegawa
Art Direction: Hitoshi Nagao
Editor: Tomoko Kida
Sound Crew: Yôzô Kataoka , Yasunori Honda , Katsumi Ota
Miscellaneous Crew: Tetsuya Watanabe , Kazuyuki Adachi , Katsuharu Uchida , Tatsue Honma
Animation Department: Kiyotsugu Miura , Nobuhiro Masuda , Shinji Mizunoue
Art Department: Shinji Matsumoto , Michio Suzuki
Camera and Electrical Department: Yoshimi Kurata , Hitoshi Kaneko
Special Effects: Matsuko Isono
Season: 1
Episode: 3
Number of Episodes: 25
Episode of: Kin'yû no kokusaika