Kai Raja Kai

movie

Kai Raja Kai

Director: Gopi Karthik

Year: 2017

Original Title: Kai Raja Kai
Director: Gopi Karthik
Writer: Gopi Karthik
Producer: Gopi Karthik
Type: movie
Year: 2017
Genres: Short, Thriller
Cast: Gopi Karthik , Praveen Kumar
Countries: India
Languages: Telugu
Color Info: Color
Akas: Kai Raja Kai (India)
Production Companies: Short Film Bucket
Cinematographer: Gopi Karthik
Producer: Gopi Karthik
Composer: Gopi Karthik
Editor: Gopi Karthik