Jandakku ha seijo da koron
episode

Jandakku ha seijo da koron

Director: Masami Annô , Yasuto Hasegawa

Year: 1978

Season: 1, Episode: 86

Episodes: 108

Original Title: Jandakku ha seijo da koron
Director: Masami Annô , Yasuto Hasegawa
Writer: Hajime Môri
Producer: Masatsugu Nagai
Type: episode
Year: 1978
Genres: Animation, Adventure, Comedy, Family, Fantasy, Sci-Fi
Cast: Shoichi Nishida , Masaru Ikeda , Noriko Ohara , Mari Okamoto , Kazuya Tatekabe , Jôji Yanami , Toshiko Yokota
Original Air Date: 26 Aug 1978
Producer: Masatsugu Nagai
Editor: Eiko Nishide
Sound Crew: Shôji Katô
Music Department: Masayuki Yamamoto , Masaaki Jinbo
Animation Department: Kazuhiko Utagawa , Yoshitaka Amano , Toyoo Ashida , Noboru Furuse , Takashi Nakamura , Noboru Takano , Kunio Ôkawara
Season: 1
Episode: 86
Number of Episodes: 108
Episode of: Jandakku ha seijo da koron