Istoriya lyotchika
tv series

Istoriya lyotchika

Director:

Year: 2009

Seasons: 1

Original Title: Istoriya lyotchika
Writer: Dmitriy Kurilov , Georgiy Kirvalidze , Natalya Chepik
Type: tv series
Year: 2009
Genres: Adventure
Cast: Anna Arlanova , Ivan Rudakov , Olga Lomonosova , Evgeniya Dmitrieva , Oleg Komarov , Alexander Rapoport , Mikhail Stankevich , Divina Yana , Aleksandr Tyutin , Marat Basharov , Kseniya Buravskaya , Aleksandr Yatsko , Boris Shcherbakov , Anatoliy Zhuravlyov , Luiza Mosendz
Runtimes: 528
Countries: Russia
Languages: Russian
Color Info: Color
Rating: 5.6
Votes: 18
Year: 2009
Akas: История летчика (Russia)
Production Companies: KoBura Film
Distributors: Rossiya 1
Number of Seasons: 1
Seasons:
Series Years: 2009-