International Relations Theory Illustrated #1 Realism

video movie

International Relations Theory Illustrated #1 Realism

Director: Mykola Yeriomin , Kate Zhuchenko

Year: 2012

Plot: Surreal and humorous, yet informative take on International Relations theory, based on comics by Michael Baylis.
Original Title: International Relations Theory Illustrated #1 Realism
Director: Mykola Yeriomin , Kate Zhuchenko
Writer: Kate Zhuchenko , Michael Baylis
Producer: Mykola Yeriomin , Kate Zhuchenko
Type: video movie
Year: 2012
Genres: Animation, Short, Comedy, Drama, History
Cast: Mykola Yeriomin , E.S. Tribes , Yaroslav Kozak , Margarita Stokolos , Kate Zhuchenko , Artem Nikulin , Irina Yuriivna Buchanets , Yuliya Skakun
Runtimes: 7
Countries: Ukraine
Languages: English
Color Info: Color
Aspect Ratio: 4:3
Sound Mix: Stereo
Original Air Date: 13 Nov 2012 (USA)
Rating: 2.9
Votes: 22
Year: 2012
Production Companies: PP Studio , Donetsk National University , Donetsk National University Historical Faculty , Donetsk National University Historical Faculty International Relations Chair , Donetsk National University Historical Faculty English Center
Distributors: PP Studio
Cinematographer: Mykola Yeriomin
Producer: Mykola Yeriomin , Kate Zhuchenko
Box Office: UAH5 (estimated)
Composer: Mykola Yeriomin
Editor: Mykola Yeriomin
Sound Crew: Mykola Yeriomin
Visual Effects: Mykola Yeriomin
Miscellaneous Crew: Mykola Yeriomin , Percy Bysshe Shelley
Thanks: E.S. Tribes , Ann Semenova , Yaroslav Kozak , Margarita Stokolos , Victoriya Ivanchenko , Anastasiya Fedosova , Leonid Syplyi , Olena Miloslavskaya , Kateryna Polyakova , Artem Nikulin , Irina Yuriivna Buchanets , Yuliya Skakun , Michael Baylis , E.V. Kukol , Shura Tarasov , Thomas Hobbes , Karl fon Klausewiz , Robert Downey Jr. , Niccolò Machiavelli , Percy Bysshe Shelley , Thucydides , Henry Winkler
Animation Department: Mykola Yeriomin
Make Up: Mykola Yeriomin
Art Department: Michael Baylis