Inochi o nageru makyû

episode

Inochi o nageru makyû

Director: Tadao Nagahama , Kyôsuke Mikuriya

Year: 1971

Season: 1, Episode: 178

Episodes: 182

Original Title: Inochi o nageru makyû
Director: Tadao Nagahama , Kyôsuke Mikuriya
Writer: Yutaka Kaneko , Ikki Kajiwara , Noboru Kawasaki
Type: episode
Year: 1971
Genres: Animation, Drama, Sport
Cast: Tôru Furuya , Seizô Katô , Fuyumi Shiraishi
Original Air Date: 21 Aug 1971
Art Direction: Isamu Kageyama
Composer: Takeo Watanabe
Sound Crew: Akira Yamazaki
Animation Department: Takao Kôzai , Kazuyoshi Shimada , Minoru Maeda , Kazuyoshi Minato , Shingo Araki , Tetsuo Imazawa , Daikichirô Kusube
Art Department: Misao Teikei
Camera and Electrical Department: Tatsumasa Shimizu , Iwao Yamaki
Season: 1
Episode: 178
Number of Episodes: 182
Episode of: Inochi o nageru makyû