Ilias Skoulas

episode

Ilias Skoulas

Director: Alexandros Mavrogiannis

Year: 2018

Season: 2, Episode: 13

Episodes: 45

Original Title: Ilias Skoulas
Director: Alexandros Mavrogiannis
Producer: Alexandros Kakavas
Type: episode
Year: 2018
Genres: Documentary, Biography
Cast: Alexandros Kakavas
Original Air Date: 2018
Cinematographer: Adam Petritsis
Producer: Alexandros Kakavas
Sound Crew: Konstantinos Kardakaris
Miscellaneous Crew: Alex Giannoulis
Thanks: Aristarchos Papadaniel
Season: 2
Episode: 13
Number of Episodes: 45
Episode of: Ilias Skoulas