Heigaku ôrai hige daimyô

movie

Heigaku ôrai hige daimyô

Director: Itarô Yamagami

Year: 1934

Original Title: Heigaku ôrai hige daimyô
Director: Itarô Yamagami
Type: movie
Year: 1934
Genres: Drama
Cast: Kimie Hayashi , Shojiro Ichikawa , Katsuhiko Suzuki , Mineko Komatsu , Atsumi Miho , Kanjûrô Arashi , Tokusaburô Arashi , Chiyoko Awaji , Yoshiko Tokugawa
Countries: Japan
Languages: None , Japanese
Color Info: Black and White
Sound Mix: Silent
Original Air Date: 1934 (Japan)
Akas: Heigaku ôrai hige daimyô (Japan)
Production Companies: Arakan Production
Cinematographer: Kingo Nomura