Gopi Takes A Stand

episode

Gopi Takes A Stand

Director: Ajay Mishra , Dilip Kumar

Year: 2020

Season: 1, Episode: 6

Episodes: 529

Original Title: Gopi Takes A Stand
Director: Ajay Mishra , Dilip Kumar
Type: episode
Year: 2020
Genres: Drama
Cast: Rupal Patel , Aliraza Namdar , Jay Pathak , Manas Adhiya , Akanksha Juneja , Mohammad Nazim Khilji , Vandana Vithlani , Devoleena Bhattacharjee , Swati Shah , Sneha Jain , Prakash Vaghela , Harsh Nagar , Nadia Himani , Anuradha Kanabar , Aarifa Siddiqui , Ashar Khan , Laleeta Trivedi
Runtimes: 26
Original Air Date: 24 Oct 2020
Production Companies: Rashmi Sharma Telefilms
Seasons: Vishal Choudhary
Season: 1
Episode: 6
Number of Episodes: 529
Episode of: Gopi Takes A Stand