Golod

episode

Golod

Director:

Year: 2008

Season: 3, Episode: 9

Episodes: 83

Original Title: Golod
Type: episode
Year: 2008
Genres: Crime, Drama, Mystery
Cast: Boris Mironov , Mikhail Khomyakov , Alyona Kovalchuk , Evgeniya Girzekorn
Original Air Date: 09 Oct 2008
Season: 3
Episode: 9
Number of Episodes: 83
Episode of: Golod