Fashionably Nerdy Visits D23 2015

episode

Fashionably Nerdy Visits D23 2015

Director:

Year: 2015

Season: 3, Episode: 5

Episodes: 116

Original Title: Fashionably Nerdy Visits D23 2015
Producer: Samantha Mason , Stephanie Pressman
Type: episode
Year: 2015
Genres: Talk-Show
Cast: Stephanie Pressman , Leo Camacho , Sarah Sterling , Ashley Eckstein
Original Air Date: 06 Dec 2015
Producer: Samantha Mason , Stephanie Pressman
Season: 3
Episode: 5
Number of Episodes: 116
Episode of: Fashionably Nerdy Visits D23 2015