Fairy in the House
tv series

Fairy in the House

Director:

Year: 2022

Seasons: 1

Original Title: Xian nü jie jie lai wo jia
Type: tv series
Year: 2022
Genres: Drama, Fantasy, Romance
Cast: Tsai-Ling Ying , Wei-min Ying , Chris Lung , Hao-Hsiang Hsu , Teng-Hui Huang , Camille Chalons , Wei-Ting Huang , Chris Chih-Cheng Lee , Mei-Ling Lo , Liang-Che , Jui-Chih Chiang , Dabow Hsia , Snoopy Yu , Bruce Hung , Li-Ang Chang , Sylvia Hsieh , Andy Wu , Chih-Chin Lee , Jenny Lee , Chen-Jun Cheng , Amanda Liu , Abrielle Kuo , Sean Liu , Amber Chen , Mu-Han Chiu , Yu-Hsien Lin , Aaron Lai , Hao-Ping Huang , Nien-Hsuan Wu , Bella Wu , Archie Hu , Kelly Liao , Angel Han , Wei-Po Liao , Youjun Chen , Yu-Jing Hong , Yuan Kuo , Po-Yun Yu , Zu-wei Hu , Yi-tai Chiu , Hsin-Hua Yang , Chao-te Yin , Chun-hao Tuan
Countries: Taiwan
Languages: Mandarin
Color Info: Color
Akas: 仙女姐姐來我家 (Taiwan) , Fairy in the House (World-wide, English title)
Distributors: Star Chinese Channel
Number of Seasons: 1
Seasons:
Series Years: 2022-2022