Eriko

movie

Eriko

Director: Keigo Kimura

Year: 1962

Original Title: Eriko
Director: Keigo Kimura
Writer: Keigo Kimura
Type: movie
Year: 1962
Genres: Drama, Musical
Cast: Mako Sanjô , Mayumi Kurata , Natsuko Okazaki , Fumiko Murata , Mitsuko Takesato , Tomio Hanano , Tôru Konoki , Tetsurô Takeuchi , Aiko Mishima , Kazutoyo Shinozaki , Mitsufumi Kosugi , Hachirô Satô , Mitsuyo Aoi , Aiko Midori , Hitoe Sumikawa , Miyuki Kaya , Atsuko Bandai , Michiyo Ai , Eiji Funakoshi , Yukio Hashi , Kaneko Iwasaki , Chieko Murata , Mayumi Nagisa , Joe Ohara , Kumeko Urabe
Runtimes: 81
Countries: Japan
Languages: Japanese
Color Info: Black and White
Aspect Ratio: 2.35 : 1
Original Air Date: 25 Mar 1962 (Japan)
Akas: 江梨子 (Japan, Japanese title)
Production Companies: Daiei Studios
Distributors: Daiei Co.
Cinematographer: Kimio Watanabe
Art Direction: Atsuji Shibata
Composer: Hirooki Ogawa
Editor: Toyo Suzuki
Sound Crew: Kimio Tobita
Camera and Electrical Department: Shôzô Izumi , Kôichi Kutsukake
Production Design: Hiroaki Fujii